कबीर सम्मान
मैथिलीशरण गुप्त सम्मान

शरद जोशी सम्मान

कालिदास सम्मान

देवी अहिल्या सम्मान
तुलसी सम्मान
इकबाल सम्मान
किशोर कुमार सम्मान
कुमार गन्धर्व सम्मान

लता मंगेशकर सम्मान

महात्मा गांधी सम्मान

तानसेन सम्मान
राज्य स्तरीय शिखर सम्मान
शिखर खेल अलंकरण हेतु राज्य अवार्ड
जनजातीय सम्मान