Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के जिले

जिला क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) जनसंख्या (2011) मुख्यालय ई-मेल

बड़वानी

5,427

13,85,881

बड़वानी

dmbarwani@nic.in

बालाघाट

9245

17,01,698

बालाघाट

dmbalaghat@nic.in

बैतूल

10,043

1,575,247

बैतूल

dmbetul@nic.in

भिण्ड

4,459

17,03,562

भिण्ड

dmbhind@nic.in

भोपाल

2,772

23,68,145

भोपाल

dmbhopal@nic.in

छतरपुर

10,863

17,62,857

छतरपुर

dmchhatarpur@mp.gov.in

छिन्दवाड़ा

11,815

20,90,922

छिन्दवाड़ा

dmchhindwara@nic.in

दमोह

7,306

12,64,219

दमोह

dmdamoh@nic.in

दतिया

2,959

7,86,754

दतिया

dmdatia@nic.in

देवास

7,020

15,63,715

देवास

dmdewas@nic.in

धार

8,153

21,84,672

धार

dmdhar@nic.in

डिण्डोरी

7,470

7,04,524

डिण्डोरी

dmdindori@nic.in

गुना

6,390

12,40,938

गुना

dmguna@nic.in

ग्वालियर

4,560

20,32,036

ग्वालियर

dmgwalior@nic.in

हरदा

2,644.32

5,70,465

हरदा

dmharda@nic.in

होशंगाबाद

5,408.23  

12,40,975

होशंगाबाद

dmhoshangabad@nic.in

इन्दौर

10,863

34,06,061

इन्दौर

dmindore@nic.in

जबलपुर

5,211

24,63,289

जबलपुर

dmjabalpur@nic.in

झाबुआ

3600

1,025,048

झाबुआ

dmjhabua@nic.in

कटनी

4,950

12,92,042

कटनी

dmkatni@nic.in

खण्डवा

8,307

13,10,061

खण्डवा

dmkhandwa@nic.in

खरगोन

8030

18,72,413

खरगोन

dmkhargone@nic.in

मण्डला

5,800

10,54,905

मण्डला

dmmandla@nic.in

मंदसौर

9,791

13,39,832

मंदसौर

dmmandsaur@nic.in

मुरैना

4998.78

12,79,090

मुरैना

dmmorena@nic.in

नरसिंहपुर

5125.55

1,092,141

नरसिंहपुर

dmnarsinghpur@nic.in

नीमच

3,875

7,25,457

नीमच

dmneemuch@nic.in

पन्ना

7,135  

10,16,520

पन्ना

dmpanna@nic.in

रायसेन

8,446  

13,31,597

रायसेन

dmraisen@nic.in

राजगढ़

6,154

15,45,814

राजगढ़

dmrajgarh@nic.in

रतलाम

4,861

14,55,069

रतलाम

dmratlam@nic.in

रीवा

6240

2,66,1189

रीवा

dmrewa@nic.in

सागर

10,252

23,78,458

सागर

dmsagar@nic.in

सतना

7,502

22,28,619

सतना

dmsatna@nic.in

सिहोर

6,578

1,311,008

सिहोर

dmsehore@nic.in

सिवनी

8,758  

13,79,131

सिवनी

dmseoni@nic.in

शहडोल

5,610

10,66,063

शहडोल

dmshahdo@nic.in

शाजापुर

3,460.4

94,1403

शाजापुर

dmshajapur@nic.in

श्योपुर

6,606

6,87,861

श्योपुर

dmsheopur@nic.in

शिवपुरी

10,666

17,25,782

शिवपुरी

dmshivpuri@nic.in

सीधी

10,526

11,26,515

सीधी

dmsidhi@nic.in

टीकमगढ़

3,878

10,40,359

टीकमगढ़

dmtikamgarh@nic.in

उज्जैन

6,091

1,986,597

उज्जैन

dmujjain@nic.in

उमरिया

4,548

6,44,758

उमरिया

dmumria@nic.in

विदिशा

7,371

14,58,875

विदिशा

dmvidisha@nic.in

अनूपपुर

3,701

7,49,237

अनूपपुर

dmanuppur@nic.in

अशोक नगर

4,673

8,44,797

अशोक नगर

dmashoknagar@nic.in

बुरहानपुर

3,427

3,88,040

बुरहानपुर

dmburhanpur@nic.in

अलीराजपुर

3,182

7,28,999

अलीराजपुर

dmalirajpur@nic.in

सिंगरौली

5675

11,78,273

सिंगरौली

dmsingrauli@nic.in

आगर-मालवा

2,701.93

5,71,000

आगर-मालवा

dmagarmalwa@nic.in

निवाड़ी

1,170

4,04,807

निवाड़ी

dmniwari-mp@nic.in